Aktualności 

Przebudowa kładek

Na początku maja 2016 ruszyła przebudowa trzech kładek w parku, która potrwa dwa miesiące. Realizacja inwestycji odbywa się równocześnie we wszystkich trzech zaplanowanych lokalizacjach – w rejonie ul. Opackiej, obok Palmiarni i przy wodospadzie. Mostki na przepływającym przez Park Oliwski potoku wymagały pilnie przebudowy ze względu na ich stan techniczny, zostały zbudowane kilkadziesiąt lat temu.

W ramach prowadzonych obecnie prac rozebrane zostały dotychczasowe kładki. Nowe mostki odzyskają swój pierwotny wygląd z początku XX w. udokumentowany na zachowanych przedwojennych fotografiach i rycinach.

Poprzez realizowane prace niezbędne było wyłączenie mostków z użytkowania, w tym celu wytyczono obejścia poprzez tymczasowe kładki zastępcze. Ze względu na uciążliwości związane z budową część prac realizowana jest w godzinach nocnych.

Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca. Koszt prac to ok. 456 tysięcy złotych.

Podczas prac
Podczas prac
fot. K. Stańczak
Przebudwa wymagała zmiejszenia wysokości lustra zbiornika
Przebudwa wymagała zmiejszenia wysokości lustra zbiornika
fot. K. Stańczak
Kładka zastępcza
Kładka zastępcza
fot. K. Stańczak
Grafika historyczna z widokiem na wodospad
Grafika historyczna z widokiem na wodospad
źródło: fotopolska.eu
Prace budowlane
Prace budowlane
fot. K. Stańczak
Zmiany w organizacji ruchu pieszych w parku
Zmiany w organizacji ruchu pieszych w parku
fot. K. Stańczak