Aktualności 

Uroczysta inauguracja Rady Programowej Parku Oliwskiego

*

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska powołana została Rada Programowa Parku Oliwskiego, której celem jest opracowanie wytycznych do projektu rewaloryzacji Parku oraz rekomendacji w zakresie modelu organizacyjnego obiektu.

Członkowie Rady będą obradować od maja do sierpnia 2016r. Rada ma charakter interdyscyplinarny a w jej skład wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY RADY: Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta ds. Polityki Przestrzennej

W-ce PRZEWODNICZĄCY: Joanna Paniec – Ogrodnik Miejski, ZDiZ

Rada Programowa
Rada Programowa
Inauguracja Rady Programowej
Inauguracja Rady Programowej

CZŁONKOWIE:

 1. Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków
 2. Wojciech Bonisławski - Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
 3. Ks. Waldemar Waluk -  Proboszcz Katedry Oliwskiej;
 4. Wojciech Stybor – Radny Miejski Przedstawiciel Radnych z okręgu wyborczego Oliwa;
 5. Tomasz Strug – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa
 6. dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 7. prof. Agata Zachariasz – Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska
 8. dr hab. inż. architekt Katarzyna Rozmarynowska
 9. dr Maciej Rydel – Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 10. Aleksandra Szymańska – Dyrektor Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 11. architekt Danuta Dębowska
 12. dr Krzysztof Gos – Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 13. Zbigniew Canowiecki –  Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza;  
 14. Andżelika Cieślowska – Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco;
 15. Witold Burkiewicz - Z-ca Kierownika Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ
 16. Ewelina Latoszewska - Kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ

Zapis ze spotkania.