Aktualności 

Konserwacja bramy głównej

Brama główna do Parku Oliwskiego zyska nowy wygląd. W dniu 05.06.2017r. rozpoczęły się prace polegające na oczyszczeniu, zabezpieczeniu przed korozją i malowaniu bramy.

Termin wykonania prac: 30 czerwca br.

Wykonawca: firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków oddział Gdańsk. .

Prace są realizowane na podstawie programu prac konserwatorskich w oparciu o decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę.

Wsparcie: firma JOTUN, która pokryła koszt zakupu podkładów i farb.

Firma JOTUN wspiera rewaloryzacje zabytkowych obiektów w Polsce w ramach projektu „Chronimy przed czasem”. W 2013 roku wykonana i sfinansowana została przez nią renowacja 600 mb metalowej części ogrodzenia Parku Oliwskiego od  strony ul. Opata Jacka Rybińskiego.

W związku z realizacją prac mogą wystapić utrudnienia w postaci ograniczenia przejścia jedną furtką bramy. Za utrudnienia przepraszamy!

Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy- prace
Konserwacja bramy- prace
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska