Aktualności 

Konserwacja bramy głównej

Brama główna do Parku Oliwskiego zyska nowy wygląd. W dniu 05.06.2017r. rozpoczęły się prace polegające na oczyszczeniu, zabezpieczeniu przed korozją i malowaniu bramy.

Termin wykonania prac: 30 czerwca br.

Wykonawca: firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków oddział Gdańsk. .

Prace są realizowane na podstawie programu prac konserwatorskich w oparciu o decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę.

Wsparcie: firma JOTUN, która pokryła koszt zakupu podkładów i farb.

Firma JOTUN wspiera rewaloryzacje zabytkowych obiektów w Polsce w ramach projektu „Chronimy przed czasem”. W 2013 roku wykonana i sfinansowana została przez nią renowacja 600 mb metalowej części ogrodzenia Parku Oliwskiego od  strony ul. Opata Jacka Rybińskiego.

W związku z realizacją prac mogą wystapić utrudnienia w postaci ograniczenia przejścia jedną furtką bramy. Za utrudnienia przepraszamy!

Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy- prace
Konserwacja bramy- prace
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska
Konserwacja bramy
Konserwacja bramy
fot. J. Kowalewska